Home > Mededelingen

Mededelingen
Beste Ouders De lessen voor 2018 starten weer op donderdag 8 Februari . Het adres is "Holland House " 123 Rockfield RD , Penrose. Alle lessen worden dit jaar op de donderdag middag gegeven. Juf Elise geeft les aan de kleuters Juf Eva geeft les in groep 3 Juf Sabine geeft les aan de midden/bovenbouw De lestijden zijn 13.30 tot 16.30 uur Zouden alle kinderen weer een kleine snack voor de middag pauze kunnen meebrengen? Kinderen die voor de lestijd aanwezig zijn mogen alleen onder begeleiding van een ouder/verzorger buiten in de tuin spelen. Op donderdag 22 Maart komt de Nederlandse onderwijsinspectie een bezoek brengen aan onze school. De inspecteur stelt het op prijs om met een groepje ouders een gesprek te hebben over de school en hun bevindingen. Ouders die hier aan willen deelnemen kunnen dit aan Sabine doorgeven. Via email krijgen jullie de uitnodiging nogmaals toegezonden. We wensen jullie allemaal een leerzaam en plezierig 2018 toe!!

© Nederlandse School Auckland, laatste wijziging op 29-12-2017