Home > Website Informatie

Website Informatie
Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

De Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. De Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright
© Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland. All rights reserved.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren -en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te, vermenigvuldigen verveelvoudigen, door te sturen, distribueren, bewerken.

Privacyverklaring
De informatie die de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland middels deze website verzamelt wordt gebruikt om te reageren op verzoeken van de bezoeker. De Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland behoudt zich het recht voor deze informatie ook te gebruiken om gebruikers van tijd tot tijd op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen in relatie tot de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland.

Site@School 
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden met de gratis Open Source Software Site@School. Voor meer informatie over dit Content Management Systeem (CMS) voor het organiseren en onderhouden van websites voor basisscholen kunt u terecht op hun website 
http://siteatschool.org

© Nederlandse School Auckland, laatste wijziging op 02-02-2010