School informatie > Aannamebeleid

Aannamebeleid

Aannamebeleid 

Als ouders ervoor kiezen om hun kind aan te melden voor de Nederlandse school zal dit als volgt in zijn werk gaan.

Stap 1:
Het eerste contact  verloopt meestal via de email.. Allereest verwijzen wij dan naar onze website
www.dutchschool.co.nz waar alle practische informatie op staat.
Mochten de  ouders dan besluiten om hun kind(eren) aan te melden vragen wij of de ouders eerst telefonisch een afspraak willen maken.

Stap 2:
De ouders en het kind komen dan  naar de afgesproken lesplaats. De directeur houdt  het intake gesprek, en stelt de ouders en het kind aan de betreffende leerkracht voor.Zij  mogen de eerste les vrijblijvend met de les meedraaien. Aan het einde van de les volgt dan een korte nabespreking. 

Stap 3:
De leerling mag  op de afgesproken datum met de les starten, in de klas waarvan wij denken dat de leerling thuis hoort.

Bij de plaatsing in een bepaalde groep hanteren we meestal leeftijd , en bij twijfel gevallen zoals  “wordt het groep 2 of  groep 3” , kijken we naar het niveau en de groepssamenstelling.

Wat is belangrijk om mee te nemen naar het intake gesprek?

 • Uitschrijvingsformulier van de andere Nederlandse school
 • Leerling volgssysteem en de laatste schoolrapporten.
 • Taal, spelling en lees schriften en werkboekjes van de andere Nederlandse school
 • Verslagen/handelingsplannen  van ander instanties zoals onderwijsbegeleidingsdiensten, logopediste etc .
 • Kopie van het Nederlandse paspoort van de leerling of van Nederlandse ouder.


Wat wordt er tijdens het intake gesprek besproken?

 • Waarom willen dat de ouders hun kind Nederlandse les volgt?
 • Wat verwachten zij van ons, en wat hebben wij te bieden.
 • Inschrijfformulier wordt overhandigd
 • Bijzonderheden over de leerling
 • Lestijden 
 • Thuissituatie. Wat wordt er thuis gesproken? Welke taal gebruikt het kind thuis en met wie?,Hoe lang  is de familie al in Nieuw Zeeland, en wat is de geplande verblijfsduur?    
 • Huiswerk
 • Huishoudelijke zaken
 • Wanneer er met de lessen gestart kan worden. (Kleuters die voor hun vierde verjaardag worden aangemeld, mogen aan het begin van de term dat ze vier jaar worden met de lessen starten.)


Redenen om kinderen niet aan te nemen/te weigeren van de Nederlandse school:

 • Kinderen uit gezinnen waar thuis geen Nederlands spreken worden alleen als er een geschikte groep is geplaatst.   
 • Ernstige leer en gedragsproblemen
 • Verzuim zonder reden.
 • Achterstand in het te betalen lesgeld
 • Ongemotiveerde ouders en leerlingen die niet positief aan het onderwijs bijdragen kunnen de daarop volgende term de toegang tot de Nederlandse les geweigerd worden.In dit geval kan het vooruit betaalde lesgeld niet terug gevorderd worden.Het bestuur neemt de de afhandeling  van de directie over. © Nederlandse School Auckland, laatste wijziging op 31-08-2019