School informatie > Schoolregels

Schoolregels
Belangrijke punten voor ouders om mee te helpen aan kwalitatief goed onderwijs:

Huiswerk 

Huiswerk is vrijwillig. Ouders kunnen aan het begin van het schooljaar aangeven welke en hoeveel huiswerk zij voor hun kind willen hebben. Wij streven ernaar om met de oudere kinderen zeker een boekbesprekeing of spreekbeurt per term te doen
Lestijden
Wij vragen nadrukkelijk aan alle ouders om de begin- en eindtijd ( 13.30 tot 16.30 uur)van de lessen in acht te nemen en hun kinderen niet te laat te brengen of vervroegd op te halen.
Ouders die vragen hebben kunnen dit na afloop van de les doen, en niet voor de les. Vaak is het erg druk aan het begin van de les, maar naafloop van de les heft de leerkracht altijd meer tijd om een praatje te maken. De leerkracht heeft namelijk alle aandacht voor de kinderen nodig, en het is van belang dat onze les op tijd start.

Verzuim
Continuïteit is erg belangrijk. Bijna alle lessen die we geven zijn opeenvolgende. Vaak vallen we terug op voorgaande lessen, het is dus belangrijk dat kinderen alle lessen volgen. Ongegronde redenen voor verzuim (verjaardagsfeestjes, geen zin etc) worden niet geaccepteerd. Kinderen die vaak om ongegronde reden de lessen verzuimen kunnen uitgeschreven worden van de lessen. Mocht het kind ziek zijn of op vakantie zijn laat het ons op tijd weten, zodat we de behandelde stof en extra huiswerk mee kunnen geven.

Snoep en Lekkernijen
Wij vragen aan de ouders om de kinderen op weg naar Nederlandse les in de auto te laten eten en drinken. IJsjes, blikjes frisdrank, lollies, chips, popcorn en snoep mogen niet mee naar binnen worden gebracht. Water en een stukje fruit /boterham mag wel tijdens de les gegeten worden.

Praten tijdens de les
Ouders vinden het gezellig om elkaar te zien, en beginnen vaak onbewust met elkaar aan het begin en het einde van de les te praten. Dit werkt voor de leerkracht en de kinderen vaak erg storend. Ook vragen wij aan de ouders met peuters en baby's om op de gang te wachten.

© Nederlandse School Auckland, laatste wijziging op 09-01-2018