School informatie > Schoolgeld

Schoolgeld


Ouderbijdrage per leerling  ( 3 uur les per middag)
1 kind $ 225
2 kinderen $350
3 kinderen $470
   
Ouder bijdrage voor Noord : 2 uur per week les $100 per leerling. Extra bijdrage voor de lesmiddag die we in de vakantie plannen. Deze bijdragen zijn per termijn (10 weken) 

Voor alle kinderen wordt bij inschrijving een bijdrage van $25 per kind gevraagd. Met deze bijdrage bekostigen we de leermiddelen zoals werkboekjes, schriten, lijmstiften,kopieer kosten etc.


Schoolverzekering voor leerlingen
De school is verzekerd via de centrale verzekering via de Stichting NOB.

© Nederlandse School Auckland, laatste wijziging op 31-08-2019