School informatie > Schoolgeld

Schoolgeld


Ouderbijdrage per leerling  ( 3 uur les per middag)
1 kind $ 225
2 kinderen $350
3 kinderen $470
   
Deze bijdragen zijn per termijn (10 weken) 

Voor alle kinderen wordt bij inschrijving een bijdrage van $25 per kind gevraagd. Met deze bijdrage bekostigen we de leermiddelen zoals werkboekjes, schriten, lijmstiften,kopieer kosten etc.


Schoolverzekering voor leerlingen
De school is verzekerd via de centrale verzekering via de Stichting NOB.

© Nederlandse School Auckland, laatste wijziging op 09-01-2018