Over ons > Organisatie

Organisatie

NTC Auckland is in Nederland geregistreerd als een stichting. Wij zijn tevens aangesloten, erkend en worden sinds 2017 weer financieel ondersteund door de stichting NOB. Stichting Nederlands onderwijs in het buitenland (SNOB). Per 1 Januari 2014 zijn wij geregristeerd als een charitable trust". Dit betekent dat de ouders de "Schooldonaties" bij de IRD( Nieuw Zeelandse Belasting dienst) voor 30 % kunnen terug vorden. Deze rechtsvorm van onze school wordt  geleid door een bestuur. Het bestuur is formeel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. De belangrijkste taak van het bestuur is het maken van beleid en erop toezien dat het beleid wordt uitgevoerd. Ook de dagelijkse gang van zaken valt onder verantwoording van het bestuur.

Schoolorganisatie
Het NTC onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. Dat betekent dat het aantal beschikbare uren en lestijden beperkt is tot de naschoolse tijden. Kinderen zijn bovendien afkomstig van meerdere scholen. .
De kinderen werken binnen hun lesgroep zoveel mogelijk samen met kinderen van hun eigen niveau. In de klassen waar we meer dan 12 kinderen hebben, of veel verschillende niveaus hebben we hulp van een onderwijsassistente .
Leerlingen krijgen aandacht op het niveau van hun individuele problematiek. We hanteren verschillende middelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit op het gebied van de leerlingenzorg verankerd blijft in de dagelijkse praktijk en open blijft staan voor verbetering;

Schoolgrootte
Voor het schooljaar 2019 staan ongeveer 75 leerlingen bij de school ingeschreven 

Het klimaat van de school
De school tracht het beste uit de Nederlandse en Nieuw-Zeelandse culturen te verenigen. De uitkomst is een vriendelijke omgeving waar orde en regelmaat niet uit het oog verloren worden.

In de groepsgesprekken komen soms Nieuw-Zeelandse culturele uitingen naar voren. Ook het typische ‘outdoor-life’ van de Nieuw-Zeelandse kinderen en de uitbundige natuur staan regelmatig centraal. De school tracht deze facetten te verweven in het lesprogramma. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de Nederlandse cultuur.

© Nederlandse School Auckland, laatste wijziging op 31-08-2019