Aanmelden > Aanmelden

Aanmelden

Alvorens uw kind(eren) aan te melden vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen om de situatie door te spreken. U kunt bellen naar Sabine Berkman op 09-4734268 of 021 2060214.

De formele aanmelding vindt plaats met behulp van het aanmeldingsformulier.
Dit formulier kunt u uitprinten, invullen en met een kopie van het paspoort* meenemen naar de eerste les of opsturen naar ons postadres:
Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Auckland
M 323 Private bag 300987
Albany, North shore city 0752
Auckland
New Zealand
* voor aanmelding is een kopie van het nederlandse paspoort verplicht
aanmelden

Leerlingdossier
Naast de kopie van het paspoort is, indien aanwezig, het leerling-dossier dat bij vertrek op de vorige school ontvangen is voor ons ook van belang. Van een leerling die in Nederland onderwijs heeft gevolgd zijn onder andere opgenomen: het onderwijskundig rapport; de gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toetsgegevens; het schoolrapport; ontvangstbewijs van uitschrijving van de vorige school; en een eventueel handelingsplan. 

Schoolrapport
Om een beter beeld te krijgen hoe de kinderen het op de dagschool doen vragen wij ( vrijblijvend) om een kopie van het schoolrapport. .

De eerste les
De eerste les mogen de kinderen met hun ouders rondkijken. Wij stimuleren de ouders hun kind achter te laten, maar mocht dit niet lukken dan mag de ouder bij de les blijven totdat het kind eraan toe is om alleen te blijven.

 

© Nederlandse School Auckland, laatste wijziging op 09-01-2018